Centrálny register zmlúv

Základná škola, Sídl. Stred 44/1, Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2022
Potraviny
ZŠ-ŠJ 7/2022
0,00 € Obim s.r.o. Základná škola, Sídl. Stred 44/1, Považská Bystrica
8. September 2022
Prenájom prístroja COOL-Bar 1ks
ZŠ-ŠJ 8/2022
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Základná škola, Sídl. Stred 44/1, Považská Bystrica
8. September 2022
Zber odpadov
ZŠ-ŠJ 9/2022
0,00 € INTA, s.r.o. Základná škola, Sídl. Stred 44/1, Považská Bystrica
8. September 2022
Potraviny
ZŠ-ŠJ 10/2022
0,00 € RAJO, s.r.o. Základná škola, Sídl. Stred 44/1, Považská Bystrica
2. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
134/2022
0,00 € Základná škola, Sídl. Stred 44/1, Považská Bystrica Marta Gabrišová