Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 203/2023/KM
203/2023/KM
0,00 € Bc. Ivana Halušková Kysucké múzeum
29. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 200/2023/KM
200/2023/KM
0,00 € Jana Zatlukalová Kysucké múzeum
29. November 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke č. 10/2021
201/2023/KM
0,00 € GeoTour Kysucké múzeum
29. November 2023
Darovacia zmluva č. 202/2023/KM
202/2023/KM
0,00 € Mgr. Marta Buchcarová Kysucké múzeum
28. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 198/2023/KM
198/2023/KM
0,00 € Marcela Kubušová Kysucké múzeum
28. November 2023
Darovacia zmluva č. 199/2023/KM
199/2023/KM
0,00 € Mgr. Marta Buchcarová Kysucké múzeum
24. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 188/2023/KM
188/2023/KM
0,00 € Mária Szajková Kysucké múzeum
24. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 189/2023/KM
189/2023/KM
0,00 € Milada Oberbuchlerová Kysucké múzeum
24. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 190/2023/KM
190/2023/KM
0,00 € Dana Krenželáková Kysucké múzeum
24. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 191/2023/KM
191/2023/KM
0,00 € Helena Mazúrová Kysucké múzeum
24. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 192/2023/KM
192/2023/KM
0,00 € Mária Jurišová Kysucké múzeum
24. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 193/2023/KM
193/2023/KM
0,00 € Iveta Časnochová Kysucké múzeum
24. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 194/2023/KM
194/2023/KM
0,00 € Antonie Tučková Kysucké múzeum
24. November 2023
Darovacia zmluva č. 195/2023/KM
195/2023/KM
0,00 € Alžbeta Durajová Kysucké múzeum
24. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 196/2023/KM
196/2023/KM
0,00 € Anna Dejová Kysucké múzeum
24. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 178/2023/KM
178/2023/KM
0,00 € Anastázia Urbánková Kysucké múzeum
24. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 197/2023/KM
197/2023/KM
0,00 € Marianna Beňušková Kysucké múzeum
23. November 2023
Darovacia zmluva č. 182/2023/KM
182/2023/KM
0,00 € Peter Bronček Kysucké múzeum
23. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 187/2023/KM
187/2023/KM
0,00 € Juraj Jančula Kysucké múzeum
23. November 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 186/2023/KM
186/2023/KM
0,00 € Zuzana Majchráková Kysucké múzeum