Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku do správy správcovi
079/2024/KM
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Kysucké múzeum
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 075/2024/KM
075/2024/KM
118,66 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Kysucké múzeum
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 073/2024/KM
073/2024/KM
118,66 € Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Kysucké múzeum
28. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke automobilu č. KM: 078/2024/KM
078/2024/KM
0,00 € Kysucká knižnica v Čadci Kysucké múzeum
23. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 074/2024/KM
074/2024/KM
118,66 € Šarišské múzeum Kysucké múzeum
12. Apríl 2024
Komisionárska zmluva č. 068/2024/KM
068/2024/KM
0,00 € SANZI, s.r.o. Kysucké múzeum
12. Apríl 2024
Zmluva o spracovaní údajov č. 065/2024/KM
065/2024/KM
0,00 € SunBell s.r.o. Kysucké múzeum
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 064/2024/KM
064/2024/KM
0,00 € VysledkovyServis s.r.o. Kysucké múzeum
11. Apríl 2024
Sponzorská zmluva č. 069/2024/KM
069/2024/KM
200,00 € MAXMOTO s.r.o. Kysucké múzeum
11. Apríl 2024
Sponzorská zmluva č. 070/2024/KM
070/2024/KM
200,00 € KostraBike, s.r.o. Kysucké múzeum
9. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke výstavy č. 21/2024
066/2024/KM
55,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Kysucké múzeum
9. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 22/2024
067/2024/KM
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Kysucké múzeum
20. Marec 2024
Zmluva o výpožičke automobilu č. 062/2024/KM
062/2024/KM
0,00 € Kysucká knižnica v Čadci Kysucké múzeum
20. Marec 2024
Sponzorská zmluva č. 063/2024/KM
063/2024/KM
500,00 € SPEDOS-Slovensko, spol s r.o. Kysucké múzeum
14. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci
061/2024/KM
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Kysucké múzeum
11. Marec 2024
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
059/2024/KM
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Kysucké múzeum
1. Marec 2024
Zmluva č. 17/2024 o platbe členského príspevku na rok 2024
056/2024/KM
470,00 € Zväz múzeí na Slovensku Kysucké múzeum
27. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 057/2024/KM
057/2024/KM
0,00 € Marek Zbončák Kysucké múzeum
27. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 058/2024/KM
058/2024/KM
0,00 € Lucia Urbancová Kysucké múzeum
27. Február 2024
Zmluva o nájme č. 060/2024/KM
060/2024/KM
22 600,00 € ARINAFILM, spol. s r.o. Kysucké múzeum