Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 047/2024/KM
047/2024/KM
0,00 € Anna Gazdaricová Kysucké múzeum
9. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 048/2024/KM
048/2024/KM
0,00 € Veronika Grešáková Kysucké múzeum
9. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 049/2024/KM
049/2024/KM
0,00 € Jana Zatlukalová Kysucké múzeum
8. Február 2024
Kúpna zmluva č. 043/2024/KM (nákup ZP)
043/2024/KM
16 500,00 € Jozef Malík Kysucké múzeum
6. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 038/2024/KM
038/2024/KM
0,00 € Veronika Latková Kysucké múzeum
6. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 039/2024/KM
039/2024/KM
0,00 € Lýdia Homolová Kysucké múzeum
6. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 040/2024/KM
040/2024/KM
0,00 € Mária Szajková Kysucké múzeum
6. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 042/2024/KM
042/2024/KM
0,00 € Margita Bačíková Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 024/2024/KM
024/2024/KM
0,00 € Andrej Mozol Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 025/2024/KM
025/2024/KM
0,00 € Milada Oberbuchlerová Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 026/2024/KM
026/2024/KM
0,00 € Jarmila Tomková Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 027/2024/KM
027/2024/KM
0,00 € Ing. Monika Perďochová Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 032/2024/KM
032/2024/KM
0,00 € Mária Vaňovcová Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 031/2024/KM
031/2024/KM
0,00 € Ivana Husanicová Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 030/2024/KM
030/2024/KM
0,00 € Zuzana Hrdková Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 029/2024/KM
029/2024/KM
0,00 € Mária Sačeková Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 028/2024/KM
028/2024/KM
0,00 € Martina Cyprichová Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 033/2024/KM
033/2024/KM
0,00 € Marta Chabrečková Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 034/2024/KM
034/2024/KM
0,00 € Mgr. Emília Findrová Kysucké múzeum
1. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 035/2024/KM
035/2024/KM
0,00 € Anna Dejová Kysucké múzeum