Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 021/2024/KM
021/2024/KM
0,00 € Dana Krenželáková Kysucké múzeum
30. Január 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 020/2024/KM
020/2024/KM
0,00 € Mária Škorvánková Kysucké múzeum
30. Január 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 019/2024/KM
019/2024/KM
0,00 € MVDr. Magdaléna Vršanská Kysucké múzeum
25. Január 2024
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
011/2024/KM
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Kysucké múzeum
23. Január 2024
Komisionárska zmluva č. 2/2024/OK
009/2024/KM
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Kysucké múzeum
22. Január 2024
Zmluva o dielo č. 007/2024/KM
007/2024/KM
1 600,00 € Kilo Honč, s.r.o. Kysucké múzeum
22. Január 2024
Zmluva o dielo č. 006/2024/KM
006/2024/KM
1 600,00 € Mgr. art. Jakub Tóth Kysucké múzeum
18. Január 2024
Zmluva o dielo č. 008/2024/KM
008/2024/KM
1 600,00 € Ing. arch. Juraj Izrael Kysucké múzeum
17. Január 2024
Komisionárska zmluva č. 005/2024/KM
005/2024/KM
0,00 € Zuzana Mravcová Baničiarová Kysucké múzeum
15. Január 2024
Zmluva o používaní informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ č. SNM-GR-CEMUZ-2023/4082
214/2023/KM
0,00 € Slovenské národné múzeum Kysucké múzeum
15. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
003/2024/KM
4 290,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
15. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
002/2024/KM
2 893,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
15. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
001/2024/KM
21 043,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
15. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
004/2024/KM
9 119,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
28. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-522-04620
183/2023/KM
12 000,00 € Fond na podporu umenia Kysucké múzeum
22. December 2023
Darovacia zmluva č. 211/2023/KM
211/2023/KM
0,00 € Peter Turčík Kysucké múzeum
22. December 2023
Darovacia zmluva č. 212/2023/KM
212/2023/KM
0,00 € Anna Balošáková Kysucké múzeum
22. December 2023
Zmluva na poskytnutie služieb č. 215/2023/KM
215/2023/KM
974,40 € Alfa print, s. r. o. Kysucké múzeum
22. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
213/2023/KM
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Kysucké múzeum
20. December 2023
Kúpna zmluva č. 210/2023/KM
210/2023/KM
Doplnená
32 288,64 € IBV Group, s.r.o. Kysucké múzeum