Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-008/2022/SOIROPPO3-302071BRX5
156/2022
190 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Kysucké múzeum
11. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 84/2023/KM
84/2023/KM
Doplnená
112 283,14 € Bláha ús, s.r.o. Kysucké múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
05/2023/KM
50 501,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
28. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 83/2023/KM
83/2023/KM
36 000,00 € Asseco CEIT, a. s. Kysucké múzeum
16. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/08/021 - Z
128/2022
34 013,00 € Žilinský samosprávny kraj Kysucké múzeum
20. December 2023
Kúpna zmluva č. 210/2023/KM
210/2023/KM
Doplnená
32 288,64 € IBV Group, s.r.o. Kysucké múzeum
5. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 03/2022
066/2022
Doplnená
36 299,45 € OB-BELSTAV, s.r.o. Kysucké múzeum
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 086/2024/KM
086/2024/KM
27 600,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Kysucké múzeum
4. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 82/2023/KM
82/2023/KM
24 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Kysucké múzeum
24. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 114/2023/KM
114/2023/KM
24 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Kysucké múzeum
27. Február 2024
Zmluva o nájme č. 060/2024/KM
060/2024/KM
22 600,00 € ARINAFILM, spol. s r.o. Kysucké múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
07/2023/KM
21 373,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
15. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
001/2024/KM
21 043,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
28. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 06/2022
080/2022
Doplnená
20 824,00 € Mgr. Art. Jozef Vančo - GUTENART Kysucké múzeum
8. Február 2024
Kúpna zmluva č. 043/2024/KM (nákup ZP)
043/2024/KM
16 500,00 € Jozef Malík Kysucké múzeum
15. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022 (nákup ZP)
111/2022
14 000,00 € Jozef Oravec Kysucké múzeum
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 79/2023/KM
79/2023/KM
12 650,00 € Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad Kysucké múzeum
25. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 121/2023/KM
121/2023/KM
Doplnená
13 480,00 € valerianna Sk, s. r. o. Kysucké múzeum
28. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-522-04620
183/2023/KM
12 000,00 € Fond na podporu umenia Kysucké múzeum
26. Október 2022
Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2022 č.: MK-4185/2022-180
157/2022
11 140,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Kysucké múzeum