Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o dielo č.136/2023/KM
136/2023/KM
10 712,53 € Obnovstav s. r. o. Kysucké múzeum
25. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 135/2023/KM
135/2023/KM
620,00 € Mgr. Peter Kallo Kysucké múzeum
19. September 2023
Zmluva o výpožičke č. 134/2023/KM
134/2023/KM
0,00 € Centrum sociálnych služieb Fantázia Kysucké múzeum
14. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 132/2023/KM
132/2023/KM
250,00 € Jaroslav Masnica Kysucké múzeum
11. September 2023
Mandátna zmluva č. 130 /2023/ KM
130/2023/KM
0,00 € Mgr. art. Aleš Šedivec Kysucké múzeum
11. September 2023
Mandátna zmluva č. 129/2023/KM
129/2023/KM
0,00 € Liška a spol. s r. o. Kysucké múzeum
8. September 2023
Zmluva o výpožičke č. 127/2023/KM
127/2023/KM
0,00 € Peter Kolembus Kysucké múzeum
8. September 2023
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu č. 128/2023/KM
128/2023/KM
250,00 € Anna Višňovská Kysucké múzeum
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 7/MRCR/2023
124/2023/KM
0,00 € Hotelová akadémia Kysucké múzeum
7. September 2023
Zmluva o výpožičke výstavy č. 80/2023
125/2023/KM
55,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Kysucké múzeum
7. September 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 81/2023
126/2023/KM
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Kysucké múzeum
1. August 2023
Komisionárska zmluva č. 123/2023/KM
123/2023/KM
0,00 € M-Voice,s.r.o Kysucké múzeum
25. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 121/2023/KM
121/2023/KM
Doplnená
13 480,00 € valerianna Sk, s. r. o. Kysucké múzeum
24. Júl 2023
Zmluva o výpožičke č. 112/2023/KM
112/2023/KM
0,00 € Považské múzeum Kysucké múzeum
24. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 114/2023/KM
114/2023/KM
24 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Kysucké múzeum
24. Júl 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 122/2023/KM
122/2023/KM
0,00 € Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc Kysucké múzeum
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03958
120/2023/KM
1 300,00 € Fond na podporu umenia Kysucké múzeum
6. Júl 2023
Zmluva o výpožičke č. 118/2023/KM
118/2023/KM
0,00 € Tekovské múzeum v Leviciach Kysucké múzeum
4. Júl 2023
Zmluva o výpožičke č. 115/2023/KM
115/2023/KM
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Kysucké múzeum
3. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 0606/2023/CE
119/2023/KM
500,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Kysucké múzeum