Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 75/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 75/2023/ORP
81 180,00 € APROREAL, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 31/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 31/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
79 218,00 € Mikádo Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
Zmluva o dielo 60/2023/ORP
Zmluva o dielo 60/2023/ORP
78 900,00 € RoadBridge s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Október 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/FC/DS/0001 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2022/OBC/R/FC/DS/0001 o poskytnutí grantu
78 695,00 € Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség Trnavský samosprávny kraj
18. Máj 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti č. OF/S/001/2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti č. OF/S/001/2023
78 695,00 € Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség Trnavský samosprávny kraj
11. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 36/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 36/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
76 730,00 € Občianske združenie Pro Bono Trnavský samosprávny kraj
5. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 32/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 32/2023/ORP
76 457,00 € Marián Šupa Trnavský samosprávny kraj
7. Február 2023
Zmluva č. 3/2023/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Zmluva č. 3/2023/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
74 685,00 € Združenie STORM Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023/NSK k Zmluve č. 1/2023/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NSK k Zmluve č. 1/2023/NSK o poskytnutí finančného príspevku
73 991,00 € OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj
22. Február 2023
Zmluva č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
72 072,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
71 868,00 € YMS, a.s. Trnavský samosprávny kraj
6. Júl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
71 606,59 € Petit Press,a.s. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Zmluva o audítorskej činnosti
Zmluva o audítorskej činnosti
71 280,00 € RVC Senica s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 76/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 76/2023/ORP
69 360,00 € APROREAL, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
16. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 27/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 27/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
69 120,00 € Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. Trnavský samosprávny kraj
17. Máj 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-019-OÚ
2022-019-OÚ
68 800,00 € Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica Trnavský samosprávny kraj
26. Október 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/FC/TT/0002 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2022/OBC/R/FC/TT/0002 o poskytnutí grantu
67 839,00 € Združenie obcí mestskej oblasti Trnava Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
67 650,00 € Rímska únia Rádu sv. Uršule Slovenská provincia, Provincialát uršulínok Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva č. 27/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 27/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
67 584,00 € Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. Trnavský samosprávny kraj
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022/NSK k Zmluve č. 3/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2022/NSK k Zmluve č. 3/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
65 520,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Trnavský samosprávny kraj