Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
5 581 816,39 € Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
2. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BTB1-11-76 zo dňa 19.07.2022
IROP-Z-302011BTB1-11-76 zo dňa 19.07.2022
5 552 867,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
5 092 082,48 € DAG SLOVAKIA, a.s. Trnavský samosprávny kraj
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
4 343 628,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q398-211-17 zo dňa 11.06.2019
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q398-211-17 zo dňa 11.06.2019
3 235 512,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
18. August 2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Y963-11-44 zo dňa 27.08.2020
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Y963-11-44 zo dňa 27.08.2020
2 507 284,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
6. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z_-302011Y963-11-44 zo dňa 27.8.2020
IROP-D2-302011Y963-11-44
2 501 877,82 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo dodatku: IROP-D1 302011I443-11-11
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo dodatku: IROP-D1 302011I443-11-11
2 253 335,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
28. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BNQ4-11-76
IROP-Z-302011BNQ4-11-76
2 240 210,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
24. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011I265-11-11 zo dňa 15.11.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011I265-11-11 zo dňa 15.11.2017
1 975 875,24 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
6. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z_-302011I631-11-11 zo dňa 15.11.2017
IROP-D2-302011I631-11-11
1 717 614,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trnavský samosprávny kraj
15. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 13/2022/OSaP
13/2022/OSaP
1 602 408,16 € MBM-GROUP, a.s. Trnavský samosprávny kraj
24. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011I581-11-11 zo dňa 18.7.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011I581-11-11 zo dňa 18.7.2019
1 593 339,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
30. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1 391 359,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
18. November 2022
Addendum No. 1. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120 Acronym: Milling
Addendum No. 1. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120 Acronym: Milling
1 271 764,72 € Ministry of Foreign Affairs and Trade Trnavský samosprávny kraj
24. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021BNK3-223-68
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021BNK3-223-68
1 171 169,17 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
2. December 2022
DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25.11.2021
DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25.11.2021
957 269,63 € OSP DANUBIUS DS s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
2. August 2022
Zmluva o dielo č. 7/2022/OSaP
7/2022/OSaP
895 618,91 € EUROVIA SK, a.s. Trnavský samosprávny kraj
4. August 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-034-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-034-OÚ
825 609,12 € Stredná priemyselná škola technická Trnavský samosprávny kraj
8. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. NEH/23/21/CEZ
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. NEH/23/21/CEZ
678 368,32 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trnavský samosprávny kraj