Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 1/2023/ORP
871 312,07 € EUROVIA SK, a.s. Trnavský samosprávny kraj
10. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2023/ORP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2023/ORP
826 409,22 € EUROVIA SK, a.s. Trnavský samosprávny kraj
4. August 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-034-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-034-OÚ
825 609,12 € Stredná priemyselná škola technická Trnavský samosprávny kraj
30. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
800 000,00 € Zdravá župa, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu
750 000,00 € KIRA, n. o. Trnavský samosprávny kraj
10. Júl 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP
DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP
726 203,12 € SYTIQ a. s. Trnavský samosprávny kraj
10. Júl 2023
DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
723 546,38 € SYTIQ a. s. Trnavský samosprávny kraj
10. Júl 2023
DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
710 010,83 € SYTIQ a. s. Trnavský samosprávny kraj
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 21/2023/ORP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 21/2023/ORP
695 769,38 € Skanska SK a.s. Trnavský samosprávny kraj
8. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. NEH/23/21/CEZ
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. NEH/23/21/CEZ
678 368,32 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
678 368,32 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trnavský samosprávny kraj
22. Marec 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2021/OSaP
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2021/OSaP
660 740,91 € MOSAP, a. s. Trnavský samosprávny kraj
10. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302071CNM1-76-98
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302071CNM1-76-98
Doplnená
646 007,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
645 928,19 € STAVOMAL s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
637 742,04 € SYTIQ a.s. Trnavský samosprávny kraj
22. Máj 2023
Zmluva o dielo 21/2023/ORP
Zmluva o dielo 21/2023/ORP
Doplnená
636 000,00 € Skanska SK a.s. Trnavský samosprávny kraj
22. Marec 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2021/OSaP
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2021/OSaP
634 163,84 € MOSAP, a. s. Trnavský samosprávny kraj
27. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
622 562,29 € SYTIQ a.s. Trnavský samosprávny kraj
14. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy 2836/2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy 2836/2022
614 338,46 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
600 000,00 € Zdravá župa, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj