Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. NEH/23/21/CEZ
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. NEH/23/21/CEZ
678 368,32 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
678 368,32 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trnavský samosprávny kraj
22. Marec 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2021/OSaP
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2021/OSaP
660 740,91 € MOSAP, a. s. Trnavský samosprávny kraj
10. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302071CNM1-76-98
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302071CNM1-76-98
646 007,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
645 928,19 € STAVOMAL s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
637 742,04 € SYTIQ a.s. Trnavský samosprávny kraj
22. Máj 2023
Zmluva o dielo 21/2023/ORP
Zmluva o dielo 21/2023/ORP
Doplnená
636 000,00 € Skanska SK a.s. Trnavský samosprávny kraj
22. Marec 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2021/OSaP
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2021/OSaP
634 163,84 € MOSAP, a. s. Trnavský samosprávny kraj
27. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
622 562,29 € SYTIQ a.s. Trnavský samosprávny kraj
14. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy 2836/2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy 2836/2022
614 338,46 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
600 000,00 € Zdravá župa, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
565 113,00 € Secret real s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. Júl 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-033-OÚ
2022-033-OÚ
552 261,43 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 80/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 80/2023/ORP
548 907,65 € KVANT spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
28. Jún 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-7
Z-2021/004-7
520 193,90 € Fond na podporu športu Trnavský samosprávny kraj
26. Júl 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-7
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-7
520 193,90 € Fond na podporu športu Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
483 530,22 € MARO, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
480 000,00 € KIRA, n. o. Trnavský samosprávny kraj
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
443 991,95 € MARO, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
10. August 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AWL6-122-59 zo dňa 15.6.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AWL6-122-59 zo dňa 15.6.2021
425 273,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj