Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2022
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
271 885,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Trnavský samosprávny kraj
24. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021BLU1-223-68
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302021BLU1-223-68
270 812,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
15. December 2022
Dodatok č. 4/2022/NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
4/2022/NP
265 230,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
264 595,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trnavský samosprávny kraj
15. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o poskytnutí tlačových služieb
Nájomná zmluva a zmluva o poskytnutí tlačových služieb
263 193,60 € Z + M servis a. s. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 68/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 68/2023/ORP
252 752,73 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 6/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 6/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
241 521,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trnavský samosprávny kraj
16. Február 2023
Zmluva č. 6/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva č. 6/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
237 108,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trnavský samosprávny kraj
16. Február 2023
Zmluva č. 35/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva č. 35/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
235 174,00 € TOLERANCIA22 n.o. Trnavský samosprávny kraj
3. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 29/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 29/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
233 722,00 € Na trati, o. z. Trnavský samosprávny kraj
25. Apríl 2022
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
231 484,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
26. Máj 2023
DODATOK Č. 1/Č. 151/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
DODATOK Č. 1/Č. 151/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
231 484,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
1/2022/NP
216 426,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trnavský samosprávny kraj
15. Február 2023
Zmluva č. 29/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva č. 29/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
215 429,00 € Na trati, o. z. Trnavský samosprávny kraj
14. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 39/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 39/2023/ORP
213 182,75 € BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
21. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 29/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 29/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
207 423,00 € Na trati, o.z. Trnavský samosprávny kraj
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k Dohode o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie zo dňa 22. 11. 2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. 12. 2022
Dodatok č. 2 k Dohode o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie zo dňa 22. 11. 2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. 12. 2022
201 710,77 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (30416094)/Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (35914939) Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Zmluva o dielo č. 74/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 74/2023/ORP
201 478,36 € STRABAG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. December 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
200 000,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
9. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 06910/2021/ODO - 2
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 06910/2021/ODO - 2
200 000,00 € Letisko Piešťany, a.s. Trnavský samosprávny kraj