Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. KŽP-PO4-SC411-2018-41/X860
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. KŽP-PO4-SC411-2018-41/X860
197 930,73 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Trnavský samosprávny kraj
20. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 48/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 48/2023/ORP
Doplnená
199 749,78 € EURO-HOME s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
30. Jún 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
188 304,00 € Bc. Martin H. Trnavský samosprávny kraj
11. November 2022
Zmluva o dielo č. 42/2022/ORP
Zmluva o dielo č. 42/2022/ORP
180 770,58 € SAMOSTAV s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
6. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
180 768,14 € Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec (Vedúci člen združenia: SMS a.s.) Trnavský samosprávny kraj
9. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
180 727,00 € Mikádo Trnavský samosprávny kraj
12. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 14/2022/OPaS
14/2022/OPaS
178 928,74 € TOMRA STAV, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie zo dňa 22.11.2022
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie zo dňa 22.11.2022
178 231,55 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky /Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (IČO 35914939) Trnavský samosprávny kraj
2. August 2022
Zmluva o dielo č. 001/22/SPPDS/CEZS/220002
001/22/SPPDS/CEZS/220002
173 320,00 € SPP-distribúcia Servis, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 13/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 13/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
171 975,00 € KRIŽOVATKY n. o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 62/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 62/2023/ORP
171 011,08 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva č. 14/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 14/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
170 400,00 € Trnavská asociácia sluchovo postihnutých Trnavský samosprávny kraj
25. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
170 189,00 € Mikádo Trnavský samosprávny kraj
26. Október 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní
Zmluva o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní
170 000,00 € Trnavská arcidiecézna charita Trnavský samosprávny kraj
21. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 28/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 28/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
163 680,00 € Trnavská arcidiecézna charita Trnavský samosprávny kraj
8. December 2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011I631-11-11 zo dňa 15.11.2017
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011I631-11-11 zo dňa 15.11.2017
161 705,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
27. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 40/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 40/2023/ORP
160 206,00 € HELAGO-SK s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 41/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 41/2023/ORP
160 080,00 € HELAGO-SK s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
Zmluva o dielo 61/2023/ORP
Zmluva o dielo 61/2023/ORP
155 568,00 € RoadBridge s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 66/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 66/2023/ORP
154 055,20 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj