Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k Dohode o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie zo dňa 22. 11. 2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. 12. 2022
Dodatok č. 2 k Dohode o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie zo dňa 22. 11. 2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. 12. 2022
201 710,77 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (30416094)/Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (35914939) Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Zmluva o dielo č. 74/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 74/2023/ORP
Doplnená
201 478,36 € STRABAG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. December 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
200 000,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
9. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 06910/2021/ODO - 2
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 06910/2021/ODO - 2
200 000,00 € Letisko Piešťany, a.s. Trnavský samosprávny kraj
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie
200 000,00 € Letisko Piešťany, a.s. Trnavský samosprávny kraj
25. Apríl 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. KŽP-PO4-SC411-2018-41/X860
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. KŽP-PO4-SC411-2018-41/X860
197 930,73 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Trnavský samosprávny kraj
20. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 48/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 48/2023/ORP
Doplnená
199 749,78 € EURO-HOME s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
30. Jún 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
188 304,00 € Bc. Martin H. Trnavský samosprávny kraj
11. November 2022
Zmluva o dielo č. 42/2022/ORP
Zmluva o dielo č. 42/2022/ORP
180 770,58 € SAMOSTAV s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
6. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
180 768,14 € Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec (Vedúci člen združenia: SMS a.s.) Trnavský samosprávny kraj
9. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
180 727,00 € Mikádo Trnavský samosprávny kraj
12. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 14/2022/OPaS
14/2022/OPaS
178 928,74 € TOMRA STAV, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie zo dňa 22.11.2022
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie zo dňa 22.11.2022
178 231,55 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky /Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (IČO 35914939) Trnavský samosprávny kraj
2. August 2022
Zmluva o dielo č. 001/22/SPPDS/CEZS/220002
001/22/SPPDS/CEZS/220002
173 320,00 € SPP-distribúcia Servis, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
172 650,00 € Občianske združenie BEZ PREDSUDKOV K ĽUDSKOSTI Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 13/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 13/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
171 975,00 € KRIŽOVATKY n. o. Trnavský samosprávny kraj
5. Február 2024
Zmluva č. 4/2024/NP-ZNB
Zmluva č. 4/2024/NP-ZNB
Doplnená
171 975,00 € KRIŽOVATKY n. o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 62/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 62/2023/ORP
171 011,08 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva č. 14/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 14/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
170 400,00 € Trnavská asociácia sluchovo postihnutých Trnavský samosprávny kraj
25. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
170 189,00 € Mikádo Trnavský samosprávny kraj