Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 67/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 67/2023/ORP
151 193,52 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
148 500,00 € Občianske združenie BEZ PREDSUDKOV K ĽUDSKOSTI Trnavský samosprávny kraj
23. November 2022
Dohoda o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie
Dohoda o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie
147 554,16 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (IČO 30416094) / Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (IČO 35 914 939) Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 63/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 63/2023/ORP
146 732,66 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2023
Kúpna zmluva č. 77/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 77/2023/ORP
146 640,00 € DREVEX EU, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
5. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
146 239,00 € Mikádo Trnavský samosprávny kraj
15. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 14/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 14/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
144 000,00 € Trnavská asociácia sluchovo postihnutých Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 65/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 65/2023/ORP
143 961,52 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 72/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 72/2023/ORP
143 306,44 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
15. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 12/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 12/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
140 624,00 € Občianske združenie POKOJ A DOBRO Trnavský samosprávny kraj
10. August 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-028-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-028-OÚ
137 378,94 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
14. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy 2869/2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy 2869/2022
134 453,77 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
20. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 23/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 23/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
134 400,00 € ESTHER Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 12/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 12/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
132 370,00 € Občianske združenie POKOJ A DOBRO Trnavský samosprávny kraj
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
130 000,00 € Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
5. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 9/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 9/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
129 120,00 € Ad usum, n. o. Trnavský samosprávny kraj
15. Jún 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-020-OÚ
2022-020-OÚ
127 901,14 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
16. August 2022
Dodatok č. 2/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
126 894,00 € ADVENTUS, n. o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 23/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 23/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
125 199,00 € ESTHER Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Dodatok č. 3/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
124 341,00 € ADVENTUS, n. o. Trnavský samosprávny kraj