Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Zmluva č. 10/2024/NP-ŠP
Zmluva č. 10/2024/NP-ŠP
Doplnená
163 680,00 € Trnavská arcidiecézna charita Trnavský samosprávny kraj
8. December 2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011I631-11-11 zo dňa 15.11.2017
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011I631-11-11 zo dňa 15.11.2017
161 705,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č.13/2024/NP-TS
Zmluva č.13/2024/NP-TS
Doplnená
160 640,00 € TASPO Trnavský samosprávny kraj
27. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 40/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 40/2023/ORP
160 206,00 € HELAGO-SK s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 41/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 41/2023/ORP
160 080,00 € HELAGO-SK s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
Zmluva o dielo 61/2023/ORP
Zmluva o dielo 61/2023/ORP
155 568,00 € RoadBridge s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 66/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 66/2023/ORP
154 055,20 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 67/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 67/2023/ORP
Doplnená
151 193,52 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
148 500,00 € Občianske združenie BEZ PREDSUDKOV K ĽUDSKOSTI Trnavský samosprávny kraj
23. November 2022
Dohoda o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie
Dohoda o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie
147 554,16 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (IČO 30416094) / Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (IČO 35 914 939) Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 63/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 63/2023/ORP
146 732,66 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2023
Kúpna zmluva č. 77/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 77/2023/ORP
146 640,00 € DREVEX EU, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
5. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
146 239,00 € Mikádo Trnavský samosprávny kraj
4. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC411-2018-41/X845
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC411-2018-41/X845
145 753,60 € Ministerstvo životného prostredia SR Trnavský samosprávny kraj
15. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 14/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 14/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
144 000,00 € Trnavská asociácia sluchovo postihnutých Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 65/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 65/2023/ORP
143 961,52 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 72/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 72/2023/ORP
143 306,44 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
15. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 12/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 12/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
140 624,00 € Občianske združenie POKOJ A DOBRO Trnavský samosprávny kraj
4. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC411-2018-41/Y309
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC411-2018-41/Y309
138 545,50 € Ministerstvo životného prostredia SR Trnavský samosprávny kraj
10. August 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-028-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-028-OÚ
137 378,94 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj