Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2022
Dodatok č. 2/2022/NSK k Zmluve č. 3/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/NSK k Zmluve č. 3/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
94 608,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Trnavský samosprávny kraj
22. Február 2023
Zmluva č. 3/2023/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva č. 3/2023/NSK o poskytnutí finančného príspevku
94 608,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2022
DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 23.8.2022
DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 23.8.2022
94 084,40 € Zdravá župa, s. r. o. (IČO: 53708997) / Peter Mokráň (IČO: 30712858) Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2023
Kúpna zmluva 42/2023/ORP
Kúpna zmluva 42/2023/ORP
92 924,76 € MICRONIX spol. s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
15. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 25/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 25/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
92 160,00 € Raná starostlivosť, n. o. Trnavský samosprávny kraj
6. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
92 117,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
21. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
91 471,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2022
Rámcová dohoda pre Časť č.2 Tlač a distribúcia v okresoch Hlohovec, Piešťany a Trnava a vo vybraných obciach v okrese Galanta
Rámcová dohoda pre Časť č.2 Tlač a distribúcia v okresoch Hlohovec, Piešťany a Trnava a vo vybraných obciach v okrese Galanta
89 798,54 € Petit Press, a.s. Trnavský samosprávny kraj
8. Júl 2022
Zmluva o národnom spolufinancovaní číslo zmluvy SKHU/1902/1.1/120
SKHU/1902/1.1/120
89 097,17 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
5. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
88 959,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
6. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 36/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 36/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
88 500,00 € Občianske združenie Pro Bono Trnavský samosprávny kraj
24. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 36/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 36/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
87 908,00 € Občianske združenie Pro Bono Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2022
Rámcová dohoda pre Časť č.3 Tlač a distribúcia v okresoch Dunajská Streda a Galanta (okrem vybraných obcí)
Rámcová dohoda pre Časť č.3 Tlač a distribúcia v okresoch Dunajská Streda a Galanta (okrem vybraných obcí)
87 496,20 € Petit Press, a.s. Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
86 800,00 € Blaško Trans s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 25/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 25/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
86 400,00 € Raná starostlivosť, n. o. Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva č. 16/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 16/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
86 400,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Trnavský samosprávny kraj
16. August 2023
Zmluva o poskytovaní podpory a rozvoja informačného systému Fabasoft
Zmluva o poskytovaní podpory a rozvoja informačného systému Fabasoft
83 952,00 € Asseco Central Europe, a. s. Trnavský samosprávny kraj
17. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 23/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 23/2023/ORP
83 795,47 € PALKOVIČ-SK, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
21. November 2023
Kúpna zmluva č. 78/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 78/2023/ORP
83 289,12 € Datacomp s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
15. August 2023
Kúpna zmluva č. 50/2023/ORP
50/2023/ORP
82 188,00 € Marián Šupa Trnavský samosprávny kraj