Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Kamienka 113

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu
KA/2023-045-ZŠ
1,65 € Martin Nestorík Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
7. November 2023
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
KA/2023-127-ZŠ
2,00 € NN Tatry – Sympatia, d .d. s., a. s Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
5. September 2022
zmluva o nájme nebytových priestorov
KA/2022-003-ZŠ-009
8,00 € Mgr. Mária Bittnerová a spol. Mgr. Mária Bittnerová a spol.
17. Október 2022
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
KA/2022-003-ZŠ-010
8,00 € TJ Mier Kamienka TJ Mier Kamienka
20. Február 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác - Dodávka a montáž zateplenia v budove školy
KA/2023-030-ZŠ
9,00 € Stavebné profily s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
12. Január 2023
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
KA/2023-001-ZŠ-002
10,00 € TJ Mier Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
KA/2023-115-ZŠ
14,90 € NORTTEL, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
10. Júl 2022
Nájomná zmluva o nebytových priestoroch
KA/2022-003-ZŠ-008
26,40 € 4.6.2022 Zväz Rusínov-Ukrajincov SR
26. Máj 2023
zmluva o nájme nebytových priestorov - folklórny festival
KA/2023-001-ZŠ-004
35,00 € Zväz Rusínov-Ukrajincov SR Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
15. Júl 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 04.1 2. 2014 a postúpení práv a povinnosti zo dňa 17. 12. 2015
1/2022
38,00 € LIVONEC SK, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
26. Február 2023
Zmluva o preprave osôb - CVČ PEN aréna (klzisko) 2
KA/2023-029-ZŠ-003
40,00 € B.P. V. Bus s.r.o Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
15. Júl 2022
Dodatok k zmluve o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických zo dňa 1. 3. 2009 a k dohode o postúpení a prevzatí práv a povinností zo dňa 17. 12. 2015 a k dodatku č. Ze01032009d118 z 29. 12. 2017
D2AZEZK280622D
70,00 € LIVONEC SK, s.r.o. odštepný závod Stará Ľubovňa Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
18. September 2023
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
KA/2023–001–ZŠ–005
101,00 € Mgr. Mária Bittnerová a spol. Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
11. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
KA/2024-001-ZŠ-002
101,00 € TJ Mier Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
10. Máj 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu
KA/2023-066-ZŠ
102,27 € Serhii Dubinin Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
24. Január 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu
KA/2024-014-ZŠ-001
102,27 € Monika Čomová Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
21. Február 2023
Zmluva o preprave osôb - CVČ PEN aréna (klzisko) 1
KA/2023-029-ZŠ-001
120,00 € B.P.V. bus s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
10. Január 2023
zmluva o nájme nebytových priestorov - fitness
KA/2023-001-ZŠ-001
155,88 € Ing. Juraj Hutník Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - fitness
KA/2024-001-ZŠ-001
155,88 € Ing. Juraj Hutník Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
8. September 2022
Zmluva o preprave osôb/žiakov
KA/2022-097-ZŠ-003
250,00 € B.P.V. bus s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kamienka 113