Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Kamienka 113

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-002
0,00 € GAS Familia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-003
0,00 € AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-004
0,00 € ALLINMARKET, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-005
0,00 € COOP Jednota, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-006
0,00 € Družba 1 s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-007
0,00 € Miroslav Compeľ- Goraľ ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-008
0,00 € Ryba Žilina, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-009
0,00 € Tatranská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-010
0,00 € TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
31. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-011
0,00 € ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
12. December 2022
Zmluva o dodávke plynu pre školský byt č. 1
KA/2022-141-ZŠ-001
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
12. December 2022
Zmluva o dodávke el. energie pre školský byt č. 1
KA/2022-141-ZŠ-003
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
22. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
-CRZ-
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ s MŠ Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
22. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
-CRZ-
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ s MŠ Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
13. Marec 2023
nákup potravín- školské ovocie
KA2023-002ŠJ-001
0,00 € GAS Familia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
15. December 2023
Dodatok ku kolektívnej zmluve na rok 2023
KA/2023-144-ZŠ
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ s MŠ Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
27. Marec 2023
Dodatok k zmluve č. 8o dodávke plyny
KA/2023-047-ZŠ
0,07 € Slovenský plynárenský priemysel Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
2. Február 2023
zmluva o nájme nebytových priestorov - Volejbalový turnaj
KA/2023-001-ZŠ-003
1,00 € Obec Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Volejbalový turnaj
KA/2024-001-ZŠ-003
1,00 € Obec Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
27. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu
KA/2023-045-ZŠ
1,65 € Martin Nestorík Základná škola s materskou školou, Kamienka 113