Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Kamienka 113

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-008
0,00 € Ryba Žilina, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-009
0,00 € Tatranská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-010
0,00 € TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
15. Júl 2022
Dodatok k zmluve o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických zo dňa 1. 3. 2009 a k dohode o postúpení a prevzatí práv a povinností zo dňa 17. 12. 2015 a k dodatku č. Ze01032009d118 z 29. 12. 2017
D2AZEZK280622D
70,00 € LIVONEC SK, s.r.o. odštepný závod Stará Ľubovňa Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
15. Júl 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 04.1 2. 2014 a postúpení práv a povinnosti zo dňa 17. 12. 2015
1/2022
38,00 € LIVONEC SK, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
10. Júl 2022
Nájomná zmluva o nebytových priestoroch
KA/2022-003-ZŠ-008
26,40 € 4.6.2022 Zväz Rusínov-Ukrajincov SR
10. Júl 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-002
0,00 € GAS Familia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113