Centrálny register zmlúv

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM2022011
0,00 € SHP a.s. Materská škola, Družstevná 10, Martin
4. Júl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZM2022013
0,00 € Slovak Telekom a.s. Materská škola, Družstevná 10, Martin
20. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM2022014
0,00 € Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica Materská škola, Družstevná 10, Martin
6. Október 2022
Licenčná zmluva
ZM2022015
0,00 € Solitea Slovensko, a.s. Materská škola, Družstevná 10, Martin
16. November 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM2022017
0,00 € CHRIEN, spol.s.r.o. Materská škola, Družstevná 10, Martin
24. November 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve
ZM2022018
0,00 € SHP a.s. Materská škola, Družstevná 10, Martin
20. December 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM2022021
0,00 € Mäsovýroba s.r.o. Materská škola, Družstevná 10, Martin
22. December 2022
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve 2021-22
ZM2022022
0,00 € Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku, Materských škôl Mesta Martin Materská škola, Družstevná 10, Martin
16. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služby
ZM2023001
0,00 € JIS-SK, s.r.o. Materská škola, Družstevná 10, Martin
16. Január 2023
Zmluva o dielo
ZM2023002
0,00 € MAXcomputers s.r.o. Materská škola, Družstevná 10, Martin
16. Január 2023
Darovacia zmluva č. 001/23_P
ZM2023003
0,00 € Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA Materská škola, Družstevná 10, Martin
17. Január 2023
Dodatok č.7 k zmluve o spolupráci zo dňa 2.10.2017
ZM2023004
0,00 € Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA Materská škola, Družstevná 10, Martin
26. Január 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
ZM2023005
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o. Materská škola, Družstevná 10, Martin
21. Apríl 2023
Kolektívna zmluva 2023-2024
ZM2023009
0,00 € Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku, Materských škôl Mesta Martin Materská škola, Družstevná 10, Martin
16. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023-24
ZM2023011
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku, Materský škôl Mesta Martin Materská škola, Družstevná 10, Martin
3. Október 2023
Licenčná zmluva
ZM2023012
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, Družstevná 10, Martin
29. November 2023
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve 2023-24
ZM2023013
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku, Materský škôl Mesta Martin Materská škola, Družstevná 10, Martin
14. December 2023
Zmluva o servisných službách pre zariadenie elektrického zabezpečovacieho systému č.12/09/2024-EZS
ZM2023014
0,00 € REMIIS SECURITY s.r.o. Materská škola, Družstevná 10, Martin
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM2023015
0,00 € Súkromná umelecká škola Materská škola, Družstevná 10, Martin
20. December 2023
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve 2023-2024
ZM2023016
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku Materských škôl Mesta Martin Materská škola, Družstevná 10, Martin