Centrálny register zmlúv

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
Zmluva o dielo
ZM2023002
0,00 € MAXcomputers s.r.o. Materská škola, Družstevná 10, Martin
16. Január 2023
Darovacia zmluva č. 001/23_P
ZM2023003
0,00 € Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA Materská škola, Družstevná 10, Martin
22. December 2022
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve 2021-22
ZM2022022
0,00 € Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku, Materských škôl Mesta Martin Materská škola, Družstevná 10, Martin
20. December 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM2022021
0,00 € Mäsovýroba s.r.o. Materská škola, Družstevná 10, Martin
8. December 2022
Zmluva o dielo
ZM2022020
240,00 € Edusteps Materská škola, Družstevná 10, Martin
7. December 2022
Darovacia zmluva č.155/22_P
ZM2022019
1 500,00 € Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA Materská škola, Družstevná 10, Martin
24. November 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve
ZM2022018
0,00 € SHP a.s. Materská škola, Družstevná 10, Martin
16. November 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM2022017
0,00 € CHRIEN, spol.s.r.o. Materská škola, Družstevná 10, Martin
6. Október 2022
Licenčná zmluva
ZM2022015
0,00 € Solitea Slovensko, a.s. Materská škola, Družstevná 10, Martin
6. Október 2022
Zmluva o dielo
ZM2022016
120,00 € Edusteps Materská škola, Družstevná 10, Martin
20. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM2022014
0,00 € Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica Materská škola, Družstevná 10, Martin
4. Júl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZM2022013
0,00 € Slovak Telekom a.s. Materská škola, Družstevná 10, Martin
3. Jún 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM2022011
0,00 € SHP a.s. Materská škola, Družstevná 10, Martin
3. Jún 2022
Dohoda č.06/2022/KŽP, VP a PO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Martin "Zelená sobota"
ZM2022012
750,00 € Mesto Martin Materská škola, Družstevná 10, Martin
13. Apríl 2022
Zmluva o uverejnení inzercie
ZM2022010
166,80 € MEDIATEL spol. s.r.o. Materská škola, Družstevná 10, Martin