Centrálny register zmlúv

Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2022
posypová soľ
3/2022
15 373,00 € SOLMO s.r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
7. Marec 2023
odpad-zemina a kamenivo, betó, obkladačky, tehly
1/2023
0,00 € ALAS Slovakia,s.r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
16. December 2022
zimná údržba
11/2022
0,00 € HomePro Správcovská, s.r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
5. December 2022
zimná údržba
9/2022
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metroló Verejnoprospešné služby Karlova Ves
5. December 2022
pozáručný servis IS SAMO
10/2022
150,00 € TRIMEL, s.r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
16. November 2022
zimná údržba
7/2022
0,00 € Ing. Anna Horárová Verejnoprospešné služby Karlova Ves
24. November 2022
produktová zľava
8/2022
0,00 € SHELL Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
16. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - zimná údržba
4/2022
0,00 € EXCIMER, spol. s r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
16. November 2022
zimná údržba
5/2022
0,00 € APIS facility management, s.r. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
16. November 2022
zimná údržba
6/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratis Verejnoprospešné služby Karlova Ves
6. Október 2022
nájom nebytových priestorov
2/2022
697,90 € Univerzita Komenského v Bratis Verejnoprospešné služby Karlova Ves
26. Júl 2022
Integrácia ľudí bez domova do spoločnosti
1/2022
0,00 € DePaul Slovensko Verejnoprospešné služby Karlova Ves