Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Výstavba nového multifunkčného ihriska
Zmluva č. 23/2023/SŠHo
209 454,35 € SLOVIMM, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
21. Júl 2023
Zriaďovacie potreby na pranie - IROP
Zmluva č. 22/2023/SŠHo
1 615,07 € Alza.sk s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
18. Júl 2023
Zmluva o spolupráci - DUAL
Zmluva č. 21/2023/SŠHo
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
13. Júl 2023
Kúpna zmluvy - IROPv - zriaďovacie potreby do interiéru
Zmluva č. 20/2023/SŠHo
6 142,20 € Daffer spol. s r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
3. Júl 2023
Dohoda o grante pre program ERASMUS+
Zmluva č. 19/2023/SŠHo
41 030,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Zmluva č. 17/2023/SŠHo
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
28. Jún 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/NO1252023
Zmluva č. 18/2023/SŠHo
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. Jún 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci - traktora
Zmluva č. 16/2023/SŠHo
690,00 € TOP GUN s r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
6. Jún 2023
Rámcová zmluva
Zmluva č. 15/2023/SŠHo
0,00 € Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby - výplatný lístok a mobilný telefón
Zmluva č. 14/2023/SŠHo
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
30. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení spoločenských podujatí (KOŽAZ)
Zmluva č. 13/2023/SŠHo
7 392,60 € SOREA, spol. s r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
29. Máj 2023
Zmluva o dodávke elektriny 1312/2022
Zmluva č. 12/2023/SŠHo
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Piešťany Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
17. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov (SOŠ J. Čabelku)
Zmluva č. 10/2023/SŠHo
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
17. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva č. 11/2023/SŠHo
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
16. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte DIGITÁLNY ŽIAK
Zmluva č. 8/2023/SŠHo
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
16. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte DIGITÁLNY ŽIAK
Zmluva č. 9/2023/SŠHo
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
3. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - 5/2023
Zmluva č. 7/2023/SŠHo
19,02 € Khula Lukáš Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
25. Apríl 2023
Zmluva
Zmluva č. 6/2023/SŠHo
166 752,00 € PETERSON TECHNIK Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
31. Marec 2023
Dodatok č.1/2023 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/069/2022
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2022/SŠHo)
0,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
15. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - mimoriadny nájom č. 4/2023 Pukančík
Zmluva č. 5/2023/SŠHo
19,02 € Pukančík Samuel Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica