Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2022
Zmluva č. 31/2022/SŠHo
3 672,84 € Jozef Hanzalík Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. September 2022
Zmluva o zabezpečení úloh na úseku PO, BOZP a CO
Zmluva č. 28/2022/SŠHo
9 000,00 € BELJA, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. September 2022
Zmluva o zabezpečení úloh na úseku PO, BOZP a CO
Zmluva č. 28/2022/SŠHo
9 000,00 € BELJA, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 37762850
Zmluva č. 29/2022/SŠHo
9,60 € Digi Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 37762850
Zmluva č. 29/2022/SŠHo
9,60 € Digi Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 37182041
Zmluva č. 30/2022/SŠHo
9,60 € Digi Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 37182041
Zmluva č. 30/2022/SŠHo
9,60 € Digi Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
17. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2022
Zmluva č. 27/2022/SŠHo
16 766,40 € SR - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
21. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - VO - nadlimitná zákazka - IROP
Zmluva č. 24/2022/SŠHo
4 326,00 € Slovenské centrum obstarávania Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
19. Júl 2022
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola športovej súťaže "Atletika 4 - boj" žiakov a žiačok ZŠ a OGY (07.06.2022)
Zmluva č. 20/2022/SŠHo
380,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
19. Júl 2022
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK športovej súťaže "Donald cup" žiakov a žiačok ZŠ a OGY (06.05.2022)
Zmluva č. 21/2022/SŠHo
128,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
19. Júl 2022
Nájomná zmluva - KOVO 2 s.r.o. Holíč
Zmluva č. 22/2022/SŠHo
1 440,00 € KOVO 2 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica