Centrálny register zmlúv

Obecné služby Kunerad, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20231130
0,00 € Obecné služby Kunerad, s.r.o. Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
9. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
20231108
40,00 € Obec Kunerad Obecné služby Kunerad, s.r.o.
9. November 2023
D O H O D A 23/25/19B/85 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20231106
3 851,10 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obecné služby Kunerad, s.r.o.
6. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Dohode v zmysle ustanovení Rámcovej zmluvy
20230530
0,00 € Obec Kunerad Obecné služby Kunerad, s.r.o.
19. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte
20230418
0,00 € Prima banka Slovensko,a.s. Obecné služby Kunerad, s.r.o.
5. Apríl 2023
D O H O D A 23/25/19B/25 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
RSP2023002
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obecné služby Kunerad, s.r.o.
5. Január 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác zo dňa 31.12.2021
20221230
0,00 € Obec Kunerad Obecné služby Kunerad, s.r.o.
3. Január 2023
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet
RSP2023001
2 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Obecné služby Kunerad, s.r.o.
15. December 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác zo dňa 31.12.2021
20221130
6 415,99 € Obec Kunerad Obecné služby Kunerad, s.r.o.
8. November 2022
Návrh poistnej zmluvy 3619799651 na diaľku
Z20201028
29,30 € Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Obecné služby Kunerad, s.r.o.
6. Október 2022
Návrh poistnej zmluvy 2408678495
20221004
2 104,20 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obecné služby Kunerad, s.r.o.
6. Október 2022
Návrh poistnej zmluvy
20221003
126,32 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obecné služby Kunerad, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľný majetok č. 103/002/22
20221002
36 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obecné služby Kunerad, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľný majetok č. 103/001/22
20221001
67 591,20 € Prima banka Slovensko, a.s. Obecné služby Kunerad, s.r.o.
23. August 2022
Dohoda v zmysle Rámcovej zmluvy o dodaní tovarov a poskytovaní služieb zo dňa 31.12.2021
20220822
110,00 € Obecné služby Kunerad, s.r.o., RSP Obec Kunerad
3. August 2022
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č.5/2004 Z.z.
20220801
12 259,16 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obecné služby Kunerad, s.r.o.
6. Júl 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 103/002/22
20220706
30 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obecné služby Kunerad, s.r.o.
29. Jún 2022
Kúpna zmluva
20220627
120 480,00 € AGROTEM MJ s.r.o. Obecné služby Kunerad, s.r.o.
29. Jún 2022
Kúpna zmluva
20220629
23 220,00 € AGROTEM MJ s.r.o. Obecné služby Kunerad, s.r.o.
23. Jún 2022
Mandátna zmluva
20220621
48,00 € Pro benefit s.r.o. Obecné služby Kunerad, s.r.o.