Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Žilina, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Zánik poistenia výpoveďou poistníka č. 6829010654
Z/2024/035
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Zánik poistenia výpoveďou poistníka č. 6829010611
Z/2024/036
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Zánik poistenia výpoveďou poistníka č. 6829010662
Z/2024/037
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Z/2024/038
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000826 dodatok č.1
Z/2024/047
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
25. Apríl 2024
Oznámenie o zániku poistnej zmluvy č. 1110023437
Z/2024/032
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
25. Apríl 2024
Oznámenie o zániku poistnej zmluvy č. 610/802262-9
Z/2024/033
0,00 € Wustenrot poisťovňa, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
25. Apríl 2024
Zánik poistenia výpoveďou poistníka ku koncu poistného obdobia č. 6625619230
Z/2024/034
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 359/2024
Z/2024/030
0,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/60163
Z/2024/019
37 188,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/60164
Z/2024/020
28 080,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/60166
Z/2024/021
27 108,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/60181
Z/2024/022
38 268,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/60185
Z/2024/023
45 948,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Marec 2024
Zánik poistnej zmluvy číslo 8712334424
Z/2024/016
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Marec 2024
Zánik poistnej zmluvy číslo 8712334425
Z/2024/017
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Marec 2024
Zánik poistnej zmluvy číslo 8712334426
Z/2024/018
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
15. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcií elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z/2024/014
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
15. Marec 2024
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 46/2022 zo dňa 14.12.2022
Z/2024/015
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
15. Január 2024
Zmluva o nájme
Z/2023/073
0,00 € Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o.