Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenej na základe Rámcovej dohody č.: 1205/2022/OSMaI/2022
LMRZ 49/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Liptovské múzeum
9. Október 2023
Dodatok č. 13 ku Kolektívnej zmluve Liptovského múzea uzatvorenej 12.02.2013
LMRZ 48/2023
0,00 € SLOVES ZV Liptovské múzeum Liptovské múzeum
9. Október 2023
Dohoda o uskutočňovaní bezplatnej odbornej praxe pre školský rok 2023/2024
LMRZ 50/2023
0,00 € Spojená škola Liptovské múzeum
19. Október 2023
Darovacia zmluva
DAR 12/2023
0,00 € Ing. arch. Pavol Guoth Liptovské múzeum
19. Október 2023
Darovacia zmluva
DAR 13/2023
0,00 € Peter Janiga Liptovské múzeum
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov
LMRZ 51/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Liptovské múzeum
26. Október 2023
Kúpna zmluva
KZLM 1/2023
0,00 € Pafková Štefánia Liptovské múzeum
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
LMRZ 52/2023
0,00 € Advokátska kancelária Eva Holdošová s. r. o. Liptovské múzeum
2. November 2023
Zmluva č. ZO/2023WBS27537-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
LMRZ 53/2023
0,00 € Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Liptovské múzeum
8. November 2023
Darovacia zmluva
DAR 14/2023
0,00 € Ing. arch. Pavol Guoth Liptovské múzeum
10. November 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVZP 6/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum Liptovské múzeum
23. November 2023
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb
LMRZ 54/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Liptovské múzeum
6. December 2023
DODATOK č.1 ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: MK-006/2022/SOIROPPO3-302071BQS6
D č.1 DAR LM17/2022
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Liptovské múzeum
7. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVZP 7/2023
0,00 € Múzeum Janka Kráľa Liptovské múzeum
7. December 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
LMRZ 56/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Liptovské múzeum
7. December 2023
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
LMRZ 57/2023
0,00 € Slovak Telekom Liptovské múzeum
8. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
LMRZ 58/2023
0,00 € Mesto Liptovský Hrádok Liptovské múzeum
8. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 255 zo dňa 29.11.2006 o zabezpečení ochrany majetku
LMRZ 59/2023
0,00 € Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. Liptovské múzeum
8. December 2023
Darovacia zmluva
DAR 15/2023
0,00 € Čápová Katarína Liptovské múzeum
8. December 2023
Darovacia zmluva
DAR 17/2023
0,00 € Uličná Ľubica Liptovské múzeum