Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZOD 8/2023
0,00 € Ing. Viera Tekelová Liptovské múzeum
19. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZOD 9/2023
0,00 € Jozef Večerek Liptovské múzeum
26. Máj 2023
Darovacia zmluva
DAR 3/2023
0,00 € Mgr. Katarína Čápová Liptovské múzeum
26. Máj 2023
Darovacia zmluva
DAR 4/2023
0,00 € Darina Uličná Liptovské múzeum
26. Máj 2023
Darovacia zmluva
DAR 5/2023
0,00 € Ing. Ľubomír Haluška Liptovské múzeum
30. Máj 2023
Dodatok č. 12 ku Kolektívne zmluve Liptovského múzea
LMRZ 35/2023
0,00 € SLOVES ZV Liptovské múzeum Liptovské múzeum
30. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZOD 10/2023
0,00 € Mgr. Metod Rakár Liptovské múzeum
8. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
LMRZ 33/2023
0,00 € Obec Liptovská Teplička Liptovské múzeum
12. Jún 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR23/2023
0,00 € Janka Schwarzbacherová Liptovské múzeum
15. Jún 2023
Darovacia zmluva
DAR 6/2023
0,00 € Ing. Peter Stopka Liptovské múzeum
16. Jún 2023
Darovacia zmluva č. 53/6/2023
DAR LM 9/2023
0,00 € Mondi SCP, a.s. Liptovské múzeum
19. Jún 2023
Dodatok ku zmluve č. P8240
D č.1 ZOD 9/2021
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Liptovské múzeum
20. Jún 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR24/2023
0,00 € Bc. Ján Gejdoš Liptovské múzeum
22. Jún 2023
Zmluva č. ZO/2023ZAZ27537-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
LMRZ 38/2023
0,00 € Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Liptovské múzeum
26. Jún 2023
Zmluva o výpožičke výstavy
VYST 3/2023
0,00 € PaedDr. Rosangela Libertini, PhD. Liptovské múzeum
30. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZOD 11/2023
0,00 € Gemzická Ivana Liptovské múzeum
30. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZOD 12/2023
0,00 € Juríková Anna Liptovské múzeum
30. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZOD 13/2023
0,00 € Biarincová Eva Liptovské múzeum
30. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZOD 14/2023
0,00 € Šimčeková Emília Liptovské múzeum
6. Júl 2023
Zmluva o dielo
ZOD 15/2023
0,00 € Roštek Jozef Liptovské múzeum