Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2022
Kúpna Zmluva
KZ 7/2022
16 100,00 € Nunofia, s.r.o. Liptovské múzeum
24. Január 2024
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
LMRZ 15/2024
13 409,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
12. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - LM Ružomberok
LMRZ 29/2023
10 976,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
11. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - LM Ružomberok
LMRZ 07/2024
9 911,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Liptovské múzeum
12. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - ČO LM
LMRZ 27/2023
9 512,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
30. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 36/2023
9 020,00 € Mária Ďuricová Liptovské múzeum
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-540-02425
DAR LM 7/2024
9 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
18. August 2023
Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky plynu
LMRZ42/2023
8 101,00 € Slovenský plynárenský priemysel Liptovské múzeum
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
LMRZ 33/2022
7 500,00 € Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici Liptovské múzeum
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-365-04692
DAR LM 12/2023
7 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
5. August 2022
Zmluva o dielo
ZOD 20/2022
6 960,00 € HDH development, s.r.o. Liptovské múzeum
10. Júl 2022
Zmluva o dielo
ZOD 16/2022
6 500,00 € Mgr.art. Anna Blonska Liptovské múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - Kalvárska
LMRZ 7/2023
6 435,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
8. December 2023
Zmluva o výpožičke
NAJVYP 3/2023
6 400,00 € Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého Liptovské múzeum
7. December 2023
Zmluva o výpožičke
NAJVYP 2/2023
5 800,00 € Liptovské kultúrne stredisko Liptovské múzeum
11. December 2023
Zmluva o výpožičke
NAJVYP 4/2023
5 800,00 € Liptovské kultúrne stredisko Liptovské múzeum
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-523-01736
DAR LM2/2022
5 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
27. Júl 2022
Darovacia zmluva
DAR LM11/2022
5 000,00 € ECO-INVESTMENT, a.s. Liptovské múzeum
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-540-02478
DAR LM 5/2023
5 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
11. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - ČO LM
LMRZ 08/2024
4 587,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Liptovské múzeum