Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - NM LH
LMRZ 10/2023
4 554,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
30. Jún 2022
Zmluva o dielo
ZOD 12/2022
4 000,00 € Mária Ďuricová Liptovské múzeum
1. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03959
DAR LM10/2022
4 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-521-01334
DAR LM 2/2023
4 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-521-00957
DAR LM 3/2024
4 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
3. Máj 2022
Dohoda č. 22/22/060/96 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z v z.n.p. na r.2022
DAR LM1/2022
3 954,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Liptovské múzeum
12. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - Kalvárska
LMRZ 28/2023
3 600,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01920
DAR LM3/2022
3 500,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01884
DAR LM4/2022
3 500,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01836
DAR LM6/2022
3 500,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
30. Jún 2022
Zmluva o dielo
ZOD 13/2022
3 500,00 € Mária Ďuricová Liptovské múzeum
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-521-00937
DAR LM 2/2024
3 420,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
30. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 37/2023
3 150,00 € Mária Ďuricová Liptovské múzeum
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-521-01307
DAR LM 1/2023
3 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
11. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - Kalvárska
LMRZ 09/2024
2 871,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Liptovské múzeum
30. August 2023
Zmluva o dielo
ZOD 38/2023
2 700,00 € Mária Ďuricová Liptovské múzeum
12. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - NM LH
LMRZ 24/2023
2 648,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-540-02487
DAR LM 6/2023
2 500,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
14. Október 2022
Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
DAR LM16/2022
2 400,50 € REGION LIPTOV Liptovské múzeum
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01859
DAR LM5/2022
2 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum