Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09909
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Čonka Ján
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/03/09912
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Zubaľ Peter
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09913
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Labudová Martina
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09914
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Janeček Stanislav
25. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09908
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Berecz Peter Ing.
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09906
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Janov Jozef Mgr.
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09907
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kokoruďa Pavol
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09903
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Radek Richard Ing.
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09904
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Radek Richard Ing.
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09905
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Božeková Marta MUDr.
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01/09543
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Hajdoková Elena
19. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09898
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gallovičová Martina
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/04/09899
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kazimír Peter
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09901
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Sýkorová Helena
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09902
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Šuteková Ľubomíra
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09900
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Hudzíková Viera
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09896
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kacvinská Beáta
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09897
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Husár Ján
13. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09890
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Suchalová Emília Ing.
13. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09894
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Belková Marta