Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09986
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Dílsky Štefan
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09979
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gabonay Milan Ing.
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09980
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kubus Miroslav
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09981
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Timárová Jana Mgr.
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09982
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Čarnoká Aurélia
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/02/09983
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Habiňák Dušan
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09971
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Samolová Eva Mgr.
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09972
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Súkeníková Renáta
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09973
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Smolejová Mária
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09974
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Waradzinová Svetlana doc., Mgr.art.
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09975
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Waradzinová Svetlana doc.,Mgr.art.
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09976
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Nováčeková Mária MUDr.
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09977
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Becková Jana Mgr.
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09978
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Lenčéš Jozef Ing
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09967
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Tešliarová Dagmar Ing.
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09969
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Mačák Jozef
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09970
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Imrišová Božena
6. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09965
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Tomlein Patrik
6. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09966
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Tomlein Patrik
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01/09300
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Straka Martin Mgr.