Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
032/2022
0,00 € Kláštorisko Letanovce s.r.o Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k hromadnej poistnej zmluve povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 11-921-72902065
027/2022/01
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k hromadnej poistnej zmluve poistenia motorových vozidiel č. 11-951-78901179 havarijné poistenie
017/2022/01
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
8. Júl 2022
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
036/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
037/2022
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Júl 2022
Dohoda o spolupráci č. 6304-2022-LSR
039/2022
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Zmluva č. 354-271-22Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
042/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
043/2022
0,00 € Mgr. Ladislav Sabo Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
044/2022
0,00 € Kvetoslava Turzáková Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
045/2022
0,00 € Ing. Katarína Škorvánková Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
046/2022
0,00 € Ing. Matej Pisarčík Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
047/2022
0,00 € František Divok Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
050/2022
0,00 € Ing. Vladimír Mucha Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
049/2022
0,00 € Ľuboš Cibula Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
26. August 2022
Rámcová zmluva o sprostredkovaní predaja
051/2022
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
059/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
060/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
061/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
062/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
063/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi