Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
002/2022
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
003/2022
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2022
Zamestnávateľská zmluva
004/2022
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2022
Zamestnávateľská zmluva
005/2022
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2022
Zamestnávateľská zmluva
006/2022
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
007/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Máj 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
013/2022
0,00 € Tomiskinová Zuzana Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Máj 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
014/2022
0,00 € Podvojský Peter Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Máj 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
015/2022
0,00 € Podvojská Renáta Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Máj 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
016/2022
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
24. Máj 2022
Hromadná poistná zmluva poistenia motorových vozidiel, Havarijné poistenie
017/2022
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Máj 2022
Zmluva o bežnom účte - Vlastné zdroje
018/2022
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Máj 2022
Zmluva o bežnom účte - Dotačný
019/2022
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Máj 2022
Zmluva o bežnom účte - Sociálny fond
020/2022
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
24. Máj 2022
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien
023/2022
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Máj 2022
Hromadná poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
027/2022
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
026/2022
Doplnená
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Máj 2022
Protokol o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností
025/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
25. Máj 2022
Delimitačný protokol
021/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní Služby PlatbaMobilom.sk
031/2022
0,00 € ELET, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi