Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
040/2022
Doplnená
120,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
28. Február 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
114/2022
120,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
26. Júl 2023
Zmluva o pripojení
Z/133/2023
130,80 € free-zona s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. Jún 2022
Nájomná zmluva č.476/6353/NZ-2022
033/2022
150,75 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva
Z/037/2024
227,50 € PRP, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SEI/2022/55
028/2022
262,88 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Zmluva č. Z/007/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/007/2024
300,00 € Bartko František Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Zmluva č. Z/009/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/009/2024
300,00 € Dragoš Michal Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Zmluva č. Z/011/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/011/2024
300,00 € Kušnierik Štefan, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Zmluva č. Z/012/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/012/2024
300,00 € Skokan Jaroslav Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Zmluva č. Z/008/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/008/2024
300,00 € Bašista Jakub Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Zmluva č. Z/010/2024 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
Z/010/2024
300,00 € Jaroš Juraj Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo 9/8/07/0261/23
022/2023
317,23 € Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby TSSMonitoring Premium
Z/013/2024
360,00 € TSS Group a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
27. December 2023
Poistenie majetku podnikateľských subjektov
Z/185/2023
Doplnená
814,96 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
13. Február 2024
Kúpna zmluva
Z/018/2024
400,00 € Vermeš Jozef Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
13. Február 2024
Kúpna zmluva
Z/019/2024
400,00 € Vermeš Jozef Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
27. Apríl 2023
Dohoda č. 6351/980/2023
085/2023
457,04 € SR - Slovenská správa ciest Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Nájomná zmluva
053/2022
739,42 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Nájomná zmluva
054/2022
747,34 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi