Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Zmluva o dielo
013/2023
Doplnená
156 387,61 € Lesostav Poprad, s.r.o Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
17. Január 2023
Darovacia zmluva
001/2023
154 100,00 € Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z/118/2023
Doplnená
174 600,00 € TopKarMoto SK s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. November 2023
Zmluva o dielo
Z/162/2023
Doplnená
174 900,00 € Lesostav Poprad, s.r.o Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. Z/081/2023
081/2023
Doplnená
206 012,50 € Ranč pod Ostrou skalou, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. Z/082/2023
082/2023
Doplnená
213 320,00 € Forest service, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
10. Október 2023
Kontrakt č. 284/2023/6.6
Z/151/2023
Doplnená
353 631,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
11. Jún 2024
Zmluva o partnerstve
Z/055/2024
486 742,46 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Štátna ochrana prírod Slovenskej republiky
4. September 2023
Zmluva č. 232070 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
Z/140/2023
832 193,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
15. Január 2024
Zmluva č. 232648 08U02
Z/005/2024
1 487 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC13-2017-22/08
Z/095/2023
Doplnená
1 764 288,80 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi