Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
064/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
065/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
066/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
067/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
068/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
069/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
070/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
071/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. September 2022
Zmluva o partnerstve
057/2022
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
18. Október 2022
Komisionárská smlouva č. 20220007
077/2022
0,00 € Wander Book s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci
078/2022
0,00 € Kláštorisko Letanovce, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci
079/2022
0,00 € Pohoda Services, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
27. Október 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávanie praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu - Prax pre mladých
080/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spisšká Nová Ves Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Zmluva o spolupráci
082/2022
0,00 € Mountain Kingdom, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Zmluva o spolupráci
083/2022
0,00 € Štefánia Tobisová - Suveníry Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Zmluva o spolupráci
087/2022
0,00 € Autocamping Podlesok, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Rámcová zmluva o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich z národného parku na trh
088/2022
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Dohoda o spolupráci č. 005289/2022/LSR
089/2022
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Zmluva o udelení licencie 022 - 04
091/2022
Doplnená
0,00 € Foresta SK, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Zmluva o spolupráci
092/2022
0,00 € Požičovňa Cvengi Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi