Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Zmluva o spolupráci
096/2022
0,00 € fi:ling, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
100/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2022
Zmluva o spolupráci
101/2022
0,00 € LABUDA - ASI, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2022
Zmluva o spolupráci
105/2022
0,00 € Bufet Poniklec, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. December 2022
Zmluva o výpožičke č. 8/2022
106/2022
Doplnená
0,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. December 2022
Zmluva o spolupráci
107/2022
0,00 € GRANDEN s.r.o Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. December 2022
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla
110/2022
0,00 € Ing. Tomáš Dražil, PhD. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. December 2022
Kolektívna zmluva pre rok 2023, Správa NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
112/2022
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz baní, geológie a naftového priemyslu Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
17. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
113/2022
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní bezhotovostného nákupu pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
002/2023
0,00 € Slovnaft, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
28. Február 2023
Darovacia zmluva č 0179/VSD/2023 uzavretá podľa §628 a nasl. Občianského zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
023/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
28. Február 2023
Darovacia zmluva č 0140/VSD/2023 uzavretá podľa §628 a nasl. Občianského zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
024/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/014/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
014/2023
0,00 € Bašista Jakub Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/015/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
015/2023
0,00 € Dragoš Michal Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/016/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
016/2023
0,00 € Jaroš Juraj Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/017/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
017/2023
0,00 € Kušnierik Štefan, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/018/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
018/2023
0,00 € Skokan Jaroslav Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Zmluva č. Z/019/2023 o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
019/2023
0,00 € Bartko František Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
020/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
021/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi