Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Zmluva o bežnom účte
Z/157/2023
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
2. November 2023
Zmluva o bežnom účte
Z/159/2023
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
Z/165/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. December 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. CRZ4183/2018/LSR
Z/173/2023
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Miloš Verčimák
20. December 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
Z/176/2023
0,00 € Ing. Tomáš Dražil, PhD. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2023
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Z/177/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Kolektívna zmluva pre rok 2024, Správa NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Z/184/2023
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz vaní, geológie a naftového priemyslu Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
9. Január 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
Z/001/2024
0,00 € Ing. Tomáš Dražil, PhD. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. Január 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Z/006/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
7. Február 2024
Zmluva o výpožičke zariadení na odber zálohovaných obalov
Z/014/2024
0,00 € Správca zálohového systému n.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 30/2024/TANAP
Z/015/2024
0,00 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
16. Február 2024
Partnerská zmluva o poskytovaní ubytovania
Z/020/2024
0,00 € Booking.com B.V. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnú 4G sieť
Z/027/2024
Doplnená
255,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Apríl 2024
Zmluva o refakturácií a vysporiadaní nákladov za dodávku vody
Z/030/2024
0,00 € Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Z/031/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
17. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
089/2023
1,50 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
4. September 2023
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
Z/139/2023
7,43 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Nájomná zmluva č. 68/2022 o nájme poľnohospodárskych pozemkov uzatvorená v zmysle zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
081/2022
8,30 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Poľnohospodárske družstvo Hranovnica
25. Máj 2022
Nájomná zmluva
022/2022
8,73 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest
12. Máj 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
008/2022
10,00 € Bartko František Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi