Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
010/2023
20,00 € František Bartko Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
011/2023
20,00 € Martin Ďurša Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
25. Január 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
012/2023
20,00 € Ing. Michal Tomčík Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
029/2023
20,00 € Vigoda Matej, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
6. Apríl 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
074/2023
20,00 € Čech Tomáš Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
6. Apríl 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
075/2023
20,00 € Vanous Martin, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
6. Apríl 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
076/2023
20,00 € Lehocký Miroslav Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
6. Apríl 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
077/2023
20,00 € Šandrik Eugen, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/178/2023
20,00 € František Bartko Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/179/2023
20,00 € Marcel Kollárik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/180/2023
20,00 € Bc. Juraj Kukura Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/181/2023
20,00 € Ing. Martin Vanous Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/182/2023
20,00 € Ing. Eugen Šandrik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. December 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/183/2023
20,00 € Ing. Radovan Čaja Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
13. Február 2024
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/016/2024
20,00 € Vanous Martin, Ing. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
13. Február 2024
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
Z/017/2024
20,00 € Bartko František Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
Z/023/2024
51,55 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Východoslovenská distribučná, a.s.
30. Jún 2022
Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu
041/2022
62,21 € Union poisťovňa, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2022
Zmluva č. 1/2022 o zmene účastníkov nájomnej zmluvy
098/2022
80,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom V Spišskej Novej Vsi Ing. Peter Koval
19. Júl 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
040/2022
Doplnená
120,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi