Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1692022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Monika Plesníková
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1702022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Viera Lovaštíková
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1712022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Mgr. Lucia Nagy Poláková
30. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
0811015133
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Firekont, s.r.o.
1. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2022 12
0,00 € GEOS, s.r.o. audítorská spoločnosť, č. licencie 358 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
1. Jún 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1722022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Jitka Podhradská
1. Jún 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1732022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Darina Heráková
7. Jún 2022
Dohoda o prisúpení k záväzku
2022 13
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Kubicová Klaudia
7. Jún 2022
Dohoda o skončení podnájmu nebytových priestorov
2022 14
0,00 € Věra Horňáková Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
15. Jún 2022
Nájomná Zmluva
1742022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Marcel Kopunec
15. Jún 2022
Nájomná Zmluva
1752022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Kubicová Klaudia
16. Jún 2022
Nájomná Zmluva
1762022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Daniela Suchá
16. Jún 2022
Nájomná Zmluva
1772022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Lenka Skovajsová
20. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
0811015167
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Slovenská republika
22. Jún 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
2022 15
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
24. Jún 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
2022 16
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
24. Jún 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
2022 17
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
28. Jún 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1782022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Viera Lovaštíková
28. Jún 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1792022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Ivana Kreneková
28. Jún 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1802022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Alena Toráčová