Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
0811015072
0,00 € Mestský bytový podnik ,s.r.o. Anna Stančíková - Kaderníctvo
29. Apríl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
0811015152
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Pavel Slanina CHEM - COLOR
29. Apríl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
0109340030
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Spoločný úrad samosprávy
29. Apríl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
0109340040
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
29. Apríl 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
2022 10
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Juraj Straka
29. Apríl 2022
Nájomná Zmluva
2022 11
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vlastnícibytov v bytovom dome č. 380/4,5,6
29. Apríl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
0811015424
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. LilAdel s.r.o.
5. Máj 2022
Zmluva o Dielo
001/2022
0,00 € KLIMASOFT, s r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1572022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. José António Cases Ares
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1582022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Zdenka Kuviková
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1592022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Ľuboš Garec
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1602022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Martina Jašková
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1612022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Simona Ondrášková
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1622022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Soňa Toráčová
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1632022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. OĽga Šutovská
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1642022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Silvia Rácová
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1652022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Peter Michalka
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1662022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Mária Pristachová
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1672022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Monika Slivková
30. Máj 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
1682022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Ján Nešťák