Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0109340030
2022 51
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Spoločný úrad samosprávy
22. December 2022
Dodatok č.5 ku Komisionárskej zmluve
2022 53
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Základná škola Ul. kpt. Nálepku č.855/12
22. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2022 52
0,00 € ZSE Energia, a. s. Mestský bytový podnik
22. December 2022
Dodatok č. 1 k dohode o poskytovaní služieb
2022 54
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Spoločenstvo vlastníkov bytov ARDOM
22. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
4042022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Kršáková
22. December 2022
Dodatok č. 6 ku Komisionárskej zmluve
2022 55
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mesto Nové Mesto nad Váhom
23. December 2022
Dodatok č. 1 k dohode o poskytovaní služieb
2022 57
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zariadenie pre seniorov
28. December 2022
Dodatok č. 1 k dohode o poskytovaní služieb
2022 58
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zariadenie pre seniorov
3. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0962/2022
2022 59
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
9. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 010934007
010934007
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Slovenský Zväz záhradkárov
9. Január 2023
Dodatok č.18 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2022 60
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mesto Nové Mesto nad Váhom
12. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340060
0109340060
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Slovenská republika
16. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0032023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Urbanová
16. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0042023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lukáš Šebek
16. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0022023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eleonóra Malíková
16. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0052023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Gažo
16. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0012023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Daniel Bango
19. Január 2023
Mandátna Zmluva
2022 61
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. LUCAB. spol. s r. o.
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
082023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Toráčová
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
102023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Erika Pastorková