Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
332023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Romana Kocúriková
6. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
342023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Miroslav Polák
6. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
352023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaroslav Číž
6. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
362023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Pavol Bihari
6. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
372023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrea Lazárová
6. Február 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
2023 4
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
9. Február 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 5
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dušan Kostelný
15. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
382023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Žaneta Šaraiová
15. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
392023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ľuboš Čelko
15. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
402023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ivan Hodulík
15. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
412023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dominika Cabalová
15. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
422023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Nora Csanková
15. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
432023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Miroslav Baník
15. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
442023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lenka Baková
15. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
452023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Miloš Sýkora
15. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
462023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Rastislav Červenka
16. Február 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
2023 6
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. LUCAB. spol. s r. o.
16. Február 2023
Dodatok č.1/2023 k zmluve o dodávke plynu 5100003695
2023 7
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
16. Február 2023
Dodatok č.1/2023 k zmluve o dodávke elektriny č 2021/1
2023 8
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
22. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0811015042
2023 9
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Dizajn Mabyt s.r.o.