Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
622023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Filip Beňák
13. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
632023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ivona Hunková
13. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
642023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Miroslava Kukučková
13. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
652023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Anna Heráková
13. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
662023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dáša Heráková
13. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 15
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Štefan Herák
15. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 16
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Emília Pišojová
15. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 17
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michaela Sedláková
15. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
67 2023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alexandra Hašáková
15. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
682023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Heldesová
15. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
692023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lenka Veselá
15. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
702023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Róbert Krenek
15. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
712023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Miroslav Švacho
15. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
722023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Patrícia Podolanová
15. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
732023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martin Herák
16. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č.0308005011
2023 18
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Slovenský skauting
21. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác
2023 19
0,00 € Mário Kubíček Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
21. Marec 2023
Zmluva o dielo č.17/03/2023 - NBJ
2023 20
0,00 € IZOTECH Group, spol. s r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
21. Marec 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0023015042
2023 21
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita
21. Marec 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0811015661
2023 22
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita