Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 256019A010
2023 23
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita
23. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt
74 2023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Daniel Michalec
23. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
752023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Slavomír Horák
23. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
762023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Milan Baláž
23. Marec 2023
Zmluva o dielo č.21/03/2023 - NBJ
2023 24
0,00 € IZOTECH Group, spol. s r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
30. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt
772023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Marcel Bednár
30. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
782023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Blanárik
30. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
792023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jolana Toráčová
30. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
802023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Barbora Čičková
30. Marec 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
812023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Heráková
31. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 25
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ing. Eva Švančaríková
3. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0811015042
2023 26
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dizajn Mabyt s.r.o.
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
822023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Heráková
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
832023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Roman Kušnier
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt
842023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Erik Valachovič
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
852023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Hrzavská
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
862023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Juraj Rekeň
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
872023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Poláková
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
882023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Zemanová
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
892023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lucia Macková