Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2512022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Otília Tinková
10. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2522022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Božena Filáčková
10. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2532022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jerzy Gut
10. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2542022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Milan Bango
11. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0109340040
2022 28
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
11. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0109345020
2022 29
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. A-Dent Ambulancia, s.r.o.
12. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0109340030
2022 30
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Spoločný úrad samosprávy
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2552022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Sedláková
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2562022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michal Fetr
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2572022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Elena Grabasová
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2582022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Miroslava Balážová
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2592022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Fraňová
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2602022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Eva Poláková
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2612022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Paulína Heráková
18. August 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0309005012
0309005012
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
18. August 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109345010
2022 31
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. MASTRA - MEDIC s.r.o.
23. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2622022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Toráčová
23. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2632022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Róbert Herák
23. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2642022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Fraňová
23. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2652022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alena Bundálová