Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2662022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Patrik Kuvik
26. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 03122B5050
2022 32
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Kristína Tangelmajer - Salón KRISTÍNA
5. September 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
2022 33
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alla Nikulina
5. September 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
2022 34
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Peterka
19. September 2022
Nájomná zmluva
2672022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tatiana Černejková
20. September 2022
Nájomná zmluva
2682022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrea Valentová
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2692022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Daniela Mináriková
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2702022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Strelníková
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2712022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Noemi Žemličková
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2722022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrea Šidlová
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2732022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Macúchová
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2742022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dagmar Kaššovicová
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2752022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ján Herák
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2762022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lenka Galániová
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2772022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Juraj Chmára
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2782022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lucia Držíková
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2792022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Viktor Matejovič
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2802022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marianna Zemek
20. September 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2812022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Milena Gracíková
21. September 2022
Dohoda o pristúpení k záväzku
2022 35
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Natália Hvolková