Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3762022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ružena Karvayová
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3772022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Srnka
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3782022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Gabriela Škrabáková
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3792022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Karlík
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3802022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Laura Heráková
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3812022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Rastislav Fraňo
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3822022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Róbert Benák
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3832022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Žaneta Kuviková
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3852022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Sandra Holičová
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3862022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Petra Kuviková
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3872022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ružena Malíková
12. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/22/ROZ
2022 43
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Obec Čachtice
14. December 2022
Dodatok č. 6 ku Komisionárskej zmluve
2022 44
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Základná škola
15. December 2022
Dodatok č. 4 ku Komisionárskej zmluve
2022 45
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Základná umelecká škola Juraja Kréna
15. December 2022
Zmluva o dielo č. 22212005
2022 46
0,00 € ANASOFT APR spol. s r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
15. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dodato č.1 k Zmluve o dielo
0,00 € IZOTECH Group, spol. s r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
15. December 2022
Dodatok č.5 ku Komisionárskej zmluve
2022 48
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Základná škola
16. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2089005021
2089005021
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. FDS spol. s r.o.
21. December 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
2022 49
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Rastislav Moravčík
21. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
2022 50
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.