Centrálny register zmlúv

REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Licenčná Zmluva
2022-10-13
0,00 € Miroslav Peťo - horský vodca REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
19. December 2022
Licenčná Zmluva
2022-12-19
300,00 € Ing. Jaroslav Moravčík, Pro-Mo REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
19. December 2022
Licenčná Zmluva
2022-12-17
800,00 € Ing. Michal Reiberger REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
19. December 2022
Licenčná Zmluva
2022-12-18
200,00 € Data Roads Consulting, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-08
0,00 € Ing. Martin Ondroš REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-09
0,00 € Mateja Vonkomerová REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-10
0,00 € Ľubomír SCMIDA, EsFIAP, EFIAP, MZSF REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-11
0,00 € Alena Šulíková REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-12
0,00 € Juraj Vallo REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-13
0,00 € Filip Majerčík REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-14
0,00 € Vladimír Potúček REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Zmluva o príspevku na prevádzkové náklady
ZML 2022-12-07
7 500,00 € Klaster LIPTOV, združenie cestovné REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Zmluva o zabezpečení vysielania mediálnej komerčnej komunikácie G/2022/12-3960
ZML 2022-12-15
93 750,00 € Slovenská produkčná, Brečtanová 1, Bratislava 831 01 REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Zmluva o zabezpečení vysielania mediálnej komerčnej komunikácie G/2023/01-0051
ZML 2022-12-16
0,00 € Slovenská produkčná, Brečtanová 1, Bratislava 831 01 REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
13. December 2022
Licenčná Zmluva
2022-11-02
0,00 € Šiaro racing REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
13. December 2022
Licenčná Zmluva
2022-11-13
360,00 € Filip Mik REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
12. December 2022
Nájomná zmluva
2022-11-04
50,00 € Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov v Liptovskom Trnovci REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
12. December 2022
zmluva o spolupráci
2022-12-06
38 500,00 € KRASNO STUDIO s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 27/2022
2022-11-12
2 000,00 € Žilinský turistický kraj REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
2. December 2022
licenčná zmluva
2022-12-01
600,00 € FOTOGERENYI, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu