Centrálny register zmlúv

REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
2023-05-13
Doplnená
5 000,00 € Mesto Liptovský Mikuláš REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
29. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
2023-05-12
5 111,00 € TO DO Liptov, o.z. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
24. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
2023-04-05
0,00 € QUILTEX, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
24. Máj 2023
zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
2023-05-10
10 000,00 € Mesto Liptovský Mikuláš REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
24. Máj 2023
Poistná zmluva skupinového cestovného poistenia
2023-04-16
0,00 € Generali Poisťovňa REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
2023-05-11
31 720,00 € Data Roads Consulting, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
23. Máj 2023
zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
2023-05-07
Doplnená
10 000,00 € Mesto Liptovský Mikuláš REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
23. Máj 2023
Zmluva o spolupráci zmluvných strán
2023-05-08
0,00 € Player, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
23. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
2023-05-09
55 833,00 € KRASNO STUDIO, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
23. Máj 2023
Zmluva o správe, prevádzke a užívaní drobného majetku
2023-04-15
0,00 € GEO LM, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
18. Máj 2023
zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
2023-05-04
0,00 € Obec Bešeňová REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
18. Máj 2023
zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
2023-05-05
28 000,00 € Dom Kultúry REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
18. Máj 2023
zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
2023-05-06
22 000,00 € Dom Kultúry REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
16. Máj 2023
Licenčná Zmluva
2023-05-01
0,00 € Horský klub s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
16. Máj 2023
Licenčná Zmluva
2023-05-02
400,00 € Miłosz Nycz REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
16. Máj 2023
Licenčná Zmluva
2023-05-03
400,00 € "FOTORAK" Ryszard Rak REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
9. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
2023-04-09
2 425,00 € STRÁŽ PRÍRODY - LIPTOV o.z. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
5. Máj 2023
SERVICE AGREEMENT
2023-04-08
2 000,00 € SC POSITIVE COMMUNICATION SRL REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
5. Máj 2023
Zmluva o udelení práva na používanie značky
2023-05-01
0,00 € Iveta Nádašdyová REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
4. Máj 2023
Licenčná zmluva
2023-04-07
320,00 € Peter Turek REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu